Folklor Nedir

Halk Oyunları Nedir? Folklor Nedir?

Folklor veya Halk bilim. Halk Oyunları Belirli bir ülke veya bölge halkının kültürünü araştıran, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan bir bilim ve belirli bir popülasyon için ortak olan ve içinde halk oyunları, masallar, müzik, dans, efsaneler, sözlü tarih, atasözleri, şakalar, popüler inançlar, adetler, maddi kültür vb. gibi kültür öğelerinin bütününe verilen ad.
Folklor kelimesi ile sadece halk oyunları algılanagelmiştir. Fakat yanlış kullanılmaktadır. Folklor tüm Halk kültürünün tamamını kapsar.halk oyunu nedir

Bir topluma özgü geleneksel gösterilerin ve geleneksel kültürün tümü. Sözcüğün aslı İngilizce’dir. Folk halk demektir, folklor da bütün halk geleneklerini (efsaneler, danslar, oyunlar, atasözleri, türküler, vb.) bunları incelemek üzere kullanılan yöntemleri anlatır. Folklorun halkların yaşamında birçok işlevi vardır: Bazı tabuların kuşaktan kuşağa geçmesini (özellikle masal yoluyla) sağlar; efsanelerle ölümsüzlüğe kavuşturur; davranış kurallarının sürekliliğinde (masal ve atasözleri ile) rol oynar.

 

Bir oyunun halk oyunları vasfı taşıması için kural olarak “zaman ve mekanda derinlik” ilkesini barındırması gerekir.

Türk Halk Oyunları Yöreleri Türk Halk Oyunlarındaki Bütün yöreler Tarafımızdan Oynanmaktadır…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir